"Εδώ παρουσιάζονται οι προπονητές και κάποιοι από τους αθλητές του συλλόγου. Για να τους γνωρίσετε, επιλέξτε αρχικά κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες και εν συνεχεία από το drop down menu που θα εμφανισθεί επιλέξτε το όνομα του αθλητή και θα οδηγηθείτε στην καρτέλα του."


.